Soi hàng #5 – Audio Technica AT2020 – Trâu và đa năng [Video]

Đánh giá at2020

Audio Technica AT2020 là một trong những Condenser Microphone phổ biến tại các Studio vừa và nhỏ ở Việt Nam. Là người dùng lâu năm của Audio Technica, tôi muốn gửi tới các bạn một số nhận xét kèm theo mẹo khi sử dụng trong quá trình sản xuất âm nhạc.

[Read more…]