Sử dụng Inserts và Sends thế nào cho đúng? – P2

Dùng hiệu ứng nào trên Inserts/Sends?

Trong phần 1, bạn đã biết thế nào là Inserts và Sends cũng như các lựa chọn cấu hình Pre/Post Fader. Phần 2 sẽ mang tới những ví dụ phổ biến và trường hợp sử dụng cụ thể giúp bạn hình dung rõ hơn tại sao người ta lại phải “đẻ” ra những thứ lằng nhằng đó.

[Read more...]

Công cụ tính thời gian delay, reverb tự động

cong-cu-tinh-thoi-gian-delay-reverb-tu-dong

Nhiều độc giả Tạp chí MIX đã biết khi căn delay và reverb, chúng ta thường phải khớp thời gian với tốc độ của bài hát để đạt hiệu quả cao mà lại tránh bị đục bản mix. Một số thiết bị cho phép bạn khớp theo tempo, nhưng thường thì các reverb không cho ta lựa chọn đó.

[Read more...]